Thermische en akoestische Isolatie; Energie prestatie norm en thermische inertie

Thermische isolatie

Het isolatie volume in het huis alleen al bedraagt om en bij de 100m³. De verticale en horizontale hout skelet constructie bestaat uit FJI samengestelde I balken gecombineerd met LVL ( gelamineerde) balken. De buitenmuren zijn 33cm dik van waarvan 27cm geïsoleerd werd met houtwol plus een laag geventileerde luchtspouw van 3cm. Er werd bijzondere aandacht besteed aan het vermijden van thermische bruggen en luchtlekken.

Het dak bestaat uit massief houten Douglas spanten van 29cm hoog, die aan de bovenkant geïsoleerd werden met 35mm houtwol platen zodat ook hier thermische bruggen worden vermeden. Alhoewel isolerend is de isolatie factor van hout slechts 30% van deze van de houtwol isolatie. De totale dak isolatie bedraagt dus 32,5 cm plus een luchtspouw van 3cm.

Alle ramen en buiten deuren herbergen 3-voudig glas waarbij ook de versterkte PVC profielen, van Duits fabricaat, een goede isolatie waarde hebben.

Ook de Fakro dakvlak ramen bestaan uit 3-voudig glas waarbij het kader met een bijkomende isolatie laag werd omringd.

De 30cm dikke dubbel gewapende en zwevende betonplaat is volledig geïsoleerd. Aan de onderzijde rust ze op een 64 cm dikke isolatie laag van gepofte glasbrokken van het merk Technopor. De zijkanten van de betonplaat werd omringd door 14cm PIR isolatie plaat.

Akoestische isolatie

Gezien de houten skelet structuur, werd er bijzonder veel aandacht besteed aan de akoestische isolatie zodat er minimale geluid overdracht gebeurt tussen de verschillende ruimtes enerzijds en de buitenzijde van het huis anderzijds. Dit is essentieel voor een aangenaam leef comfort.

De buitenmuren en het dak met hun dikke houtwol isolatie (vaste platen gecombineerd met houtwol vlokken) dempen voldoende het buiten geluid. Dit is ook het geval met de 3-voudige beglazing.

Het is dus vooral belangrijk om een goede akoestische isolatie te voorzien tussen de verschillende verdiepingen en tussen de verschillende ruimtes onderling. Een effectieve akoestische isolatie dempt zowel het trillings- als het contact geluid. Hiervoor is zowel zacht dempingsmateriaal als massa nodig.

De vloeren tussen de verdiepingen zijn in totaal 33cm dik en bestaan uit 2 delen: Het draagvlak gedeelte met de I liggers van 24 cm. De holle ruimtes ervan werden volgespoten met houtwol ( densiteit van 30kg/m³) en werd afgesloten onderaan door een 10mm MGO ( Magnesium cement) plaat en langs boven met een 20mm dikke MGO plaat. Gezien MGO platen onbrandbaar zijn ( klasse A) worden de verdiepingen beschermd voor uitslaande brand. Bovenop het draagvlak ligt er een sandwich vloer bestaande uit:

  • Een houtwolplaat van 30mm
  • Een zwevende MGO plaat van 20mm gelijmd in de tand en groef
  • Een akoestisch remmende houtwolplaat van 7mm
  • Een zwevend gelaagd parket van 15mm

Deze gelaagde structuur met zijn combinatie van dempende en massieve lagen zorgt voor een zeer goede scheiding van de geluiden tussen de verdiepingen.

De vloeren van de badkamers, de dressing en de wasplaats bestaan uit een gewapende ( ijzeren netten en glasvezels) chape die rust op een gedempte houtwolplaat van 7mm. Hierop is een stenen vloer met flexie lijm bevestigt.

Voor de houten scheidingswanden op de eerste en tweede verdieping tussen de verschillende kamers werden ook dempingsmaterialen gecombineerd met massieve platen. Ze bestaan uit:

  • Een MGO plaat van 10mm
  • Een houten frame van SLS balken
  • Een Rockwool SONO plaat van 70mm die de compartimenten tussen de verticale balken opvult
  • Een dubbele MGO plaat van 2 x 10mm

Deze constructie draagt bij tot een minimale geluidsoverlast.

De muren op het gelijkvloers bestaan uit 10cm dikke massieve Silca lijmblokken van het merk Xella. Zij werden langs weerszijden bepleisterd met een 1 cm dikke natuurlijke pleisterlaag. Deze samenstelling draagt niet enkel bij tot een beperkte akoestische overdracht tussen de muren doch ook tot een grotere thermische inertie op het gelijkvloers.

K en Ew waarde volgens de officiële PEB berekening

De Ew waarde houdt rekening met de isolatie, de ventilatie, de energie besparende en energie opwekkende toestellen.

Zij bedraagt 14. Vergeleken met de huidige norm is deze drie keer beter. Het betreft hier dus een woning die zijn tijd ver voorruit is en de toets naar de toekomst met brio zal doorstaan.

Thermische inertie

Een groot potentieel nadeel van een houten skelet constructie is oververhitting tijdens de zomer. Dit kan des te meer het geval zijn tijdens de steeds meer voorkomende hitte golven.

Om deze oververhitting in te dijken bestaat de constructie gedeeltelijk uit een hybride structuur: Op het gelijkvloers maakt de langs buiten geïsoleerde betonplaat samen met de chape en de vloertegel deel uit van de leefruimte. Hierdoor ontstaat een volume van 40m³ thermisch inert materiaal. Dit wordt gecombineerd met de massieve Silicaat stenen binnen muren (1ton/m³) welke een bijkomend inert volume creëren van 9 m³.

Verder werden er veel doch beperkte raam oppervlaktes ingebouwd. Dit zorgt voor overvloedig licht doch beperkte over verwarming van de ruimtes.

Dit alles zal echter niet voorkomen dat het huis zou kunnen opwarmen tijdens een langdurige hitte golf. Om dit te voorkomen is er reversibele lucht/lucht warmte pomp voorzien die garandeert dat het huis verkoeld kan worden tijdens warme dagen.